kilise tarzı

A Capella

A Capella

Çok sesli bir müzik türüdür. Kelime anlamı

...