legato

Kemanda Yay Teknikleri

Kemanda Yay Teknikleri

Her enstrümanda olduğu gibi, keman da belli

...