Çağdaş Türk Müziğinin Öncüleri Türk Beşleri ve Eserleri

Kurtuluş Savaşından Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tam bağımsız, modern bir devlet olarak doğan Türkiye Cumhuriyeti, eski toplumsal ve kültürel yapıyı değiştirecek atılımlar yapmıştır. “Türk Müzik İnkılabı“ adıyla yapılan bu yenilikler Çağdaş Türk Müziğini doğurmuştur. Besteciliği meslek olarak seçen ilk müzikçilerimiz “Türk Beşleri” olarak anılır.


Cemal Reşit Rey (25.10.1904-07.10.1985)

Eserleri: 7 opera, 3 müzikal, 1 radyo içi skeç, 5 sahne müziği, film müzikleri, ”Bebek”, ”Karagöz”, “Enstanteneler”, 12 piyano eşlikli halk türküsü, piyano ve yaylılar için konçertolar, koro eserleri, Cumhuriyetin 10. Yıl marşı, Yedek Subay Marşı, Cumhuriyetin 50. Yıla girişi için senfonik prelüd. Bunların yanı sıra güzel operetlerde yazmıştır. Lüküs Hayat ,Deli dolu, Hava Cıva, Saz Caz, Maskara, Yaygara, Balon Dünya, İstanbul Masalı, müzikaller içinde, Adalar Revüsü, Aldırma’dır. Müzikal skeç olan Benli Hürmüz, sahne müziği için Özyurt eserleri arasındadır.


Hasan Ferid Alnar (11.03.1906-27.07.1978)

Eserleri: 10 Yunus İlahisi, keman ve piyano suiti, “Sarı zeybek”, oda müziği eserleri, Kanun ve yaylı sazlar orkestrası için konçerto, film müzikleri, Faust adlı 3 perdelik tragedyası için sahne müziği, suitler, uvertürler, prelüd ve dans parçaları, armonili halk türküleri, 1 trio, 1. Yunus Emre senfonisi, 1 ulusal opera bestelemeyi düşünüyordu.

Ulvi Cemal Erkin (14.03.1906- 15.09.1972)

Eserleri: Keman piyano için 3 parça, orkestralar için 2 dans, 7 Anadolu türküsü, piyano için “5 Damla” , 11 parçalık piyano, çocuklar için 7 kolay piyano parçası, Bayram adlı senfonik eser, yaylılar dörtlüsü, piyanolu beşli, orkestralar için “Köçekçe” dans suiti, 2 senfoni, 1 keman konçertosu, ve yaşamından 7 yıl sonra çalınan son eseri “Senfonik Bölüm”dür.


Ahmet Adnan Saygun (07.09.1907-06.01.1991)

Eserleri: 5 opera, 1 orotoryo,1 viyola konçertosu, piyano için 5 prelüd, keman ve piyano için “Demet”, yalnız keman için partita, aksak ritimler üzerine 10 etüt, “Ölünün kitabı”, “masal”, orkestra için “halay”, ”Sihirli raks”, piyano için “incinin Kitabı”, kadın korosu için “duyuşlar” orkestra suiti, 100’ü aşan armonileşmiş Türk halk şarkıları ve müzik teorisi kitabı vardır.


Necil Kazım Akses (06.05.1908- 16.02.1999)

Eserleri:2 opera, piyano için prelüd ve fügler, çeşitli piyano parçaları, keman ve piyano için “Poeme” , yaylı çalgılar dörtlüsü, senfonik dans, ses ve yaylılar için 3 melodi, suitler, çeşitli koro parçaları, armonili halk türküleri, “Dağlar” adlı koro eseri, yaylılar triosu, senfoniler, 1 keman konçertosu, çocuk koroları için eserler, Türkiye Cumhuriyetin 50.Yıl Marşıdır.

Onlar Türkiye’de klasik müziğin bütün formlarında eserler yazmışlardır. Ve Türkiye'nin bestecilik alanında uluslararası düzeyi yakalayan ilk müzisyenleri olarak tarihe geçmiştir.


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni