Gitarda Nota Yerleri

Temel seviyede gitardaki nota yerlerini anlayabilmek için, öncelikle ilk 3 perde üzerindeki tam seslerin yerlerini öğrenmemiz gerekir. Tam seslerden oluşan müzik dizisine Do majör gam ya da natürel gam ismi verilir. Armoni bilgisi öğrendikçe müzikte çok sayıda gam yapısı olduğunu ve gitar üzerinde herhangi bir gam dizisinin farklı farklı kombinasyonları olduğunu öğreneceğiz. Fakat ilk seviyede ilk üç perdedeki do majör gam dizisini öğrenmek yeterli olacaktır.

Eğer tam seslerin yerini bilirsek değiştirici işaretler kavramıyla devam ederek tüm notaların yerini bulabiliriz.

Değiştirici İşaretler

#: Diyez: Yarım ses inceltir. Gitarda önüne diyez gelmiş olan tam sesin bir perde sağ yanıdır.

b: Bemol: Yarım ses pesleştirir. Gitarda önüne diyez gelmiş olan tam sesin bir perde sol yanıdır.

Aşağıdaki bölümde gitarın ilk 3 perdesindeki tam notalar notasyon kullanmadan hem diyagram hem de şekil üzerinde gösterilmiştir. Bu diyagramda üste yazılan yuvarlak içindeki rakamlar tel numaralarını, alta yazılan düz rakamlarsa hem perde hem parmak numarasını göstermektedir.

Dom Majör Gamı


Onur Severgün
Rekor Sanat - Gitar Öğretmeni