Atatürk'ün Müzik Alanında Yaptığı Yenilikler

Atatürk, her türlü yenilik ve ilerlemede öncü olma görevini üstlenen bir liderdi. Yeni müzik kurumlarımızın açılmasında da öncülük etmeyi sürdürmüştür. Onun sayesinde Osmanlı zamanından kalma mevcut müzik aletlerini iyileştirmiş, modernleştirmiş ve gelişmiştir. Bunların yanı sıra, kapatılan kurumların yerine çağdaş uygarlık seviyesine uygun ve ulusal müzik anlayışımıza yakışır yeni müzik kurumları açılmıştır.

Atatürk’ün önderliğinde, müzik alanında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:


* Ankara’da "Musiki Muallim Mektebi" kuruldu.(1924).

* "Mızıka-i Hümayun" Ankara’ya taşınarak "Riyaset – i Musiki heyeti" adını aldı.(1924)

* İstanbul Belediye Konservatuvarı kuruldu.(1926).

* Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu.(1936).

* Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü kuruldu.(1937)

* Ankara’da Askeri Müzik Okulu öğretime açıldı.(1938)

Bu kurumlar, Atatürk’ün düşünceleri ve direktifleri doğrultusunda günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Günümüzde çağdaş Türk müziğinin temeli olan bu kurumlara, çeşitli senfoni orkestraları, konservatuvarlar, üniversitelerin bünyesinde açılan müzik bölümleri, operalar, güzel sanatlar fakülteleri ve güzel sanatlar liseleri eklenmiştir.


Cahit Baltacı
Rekor Sanat - Gitar Öğretmeni