Bağlamada Temel Süsleme Teknikleri

Bağlama ve diğer enstrümanlarda parçaların daha ustaca yorumlanması için süsleme teknikleri kullanılır. Bağlama ailesinde en çok kullanılan süsleme teknikleri şunlardır:

Çekme: Süsleme yapılacak ses ve bir önceki pes ses aynı anda basılır. İlk ses tezene ile tınlarken daha pes olan ses sol el parmağın güçlü bir şekilde kaldırılmasıyla tınlar. Yani tek tezene vuruşuyla iki nota çalınmış olur. Sembolü "^" şeklindedir.

Çarpma: Çekmeden farklı olan yanı bas sesten tiz sese doğru olmasıdır. Örneğin Mi sesi tezeneyle tınlarken hemen sonraki Fa sesi sol el parmak ile güçlü basılarak tınlar. Sembolü "V" harfine benzer.

Tril: Üst üste yapılan çarpma olarak tanımlanabilir. Ana ses için bir tezene vuruşu yapılır ve hemen yanındaki tiz perdeye defalarca bas/ çek uygulanarak sese vibrasyon verilir. “Tr” ile gösterilir.

Takma: Sol el ile ilgili bir tekniktir. Mızrap vuruşu bağlama gövde ahşabına değecek şekilde normalden daha sert şekilde vurulur. Aynı şekilde alt telefe vuruş yapılarak tek bilek hareketiyle aynı anda güçlü iki ses elde edilmiş olur. Tavırlı çalımlarda çok kullanılır.

Beng (Kaydırma): İlk nota tezene vuruşu ile çalınır. Diğer notaya parmak hiç kaldırılmadan klavye ahşabına sürtünerek geçilir. Böylece tek mızrapta, bağlı iki ses elde edilir. Bağlanacak notaların üzeri üçgen şapka şeklinde bir çizgi çekilerek gösterilir.


Onur Severgün
Rekor Sanat - Bağlama Öğretmeni