Gitar Çalmanın Bizlere Kattığı Bazı Özellikler

Sanatla uğraşmak bence insanı insan yapan en önemli özelliklerden biridir. Çünkü insan hem aklı hem duygularıyla hareket eden bir varlıktır. Enstrüman çalmanın faydaları, bireye kazandırdıkları saymakla bitmez. Ben size bu makalede gitar çalmanın bize kazandırdığı bazı özelliklerden bahsedeceğim.


1 - Beynimizi harekete geçirir.

Yapılan araştırmalar enstrüman çalan kişilerin beyinlerinin, duyumdan, dokunmadan görmeden, motor hareket becerilerinden sorumlu bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgenin eş zamanlı çalıştığını göstermektedir.


2 -Konsantrasyonu arttırır.

Gitar çalmak konsantrasyon gerektirdiğinden, düşünceleri susturup, zihnimizi sakinleştirir.


3 - El becerilerini geliştirir.

Düzenli gitar çalmak, motor hareket becerilerini, sağ ve sol el koordinasyonunu geliştirir.


4 - Kollektif iş yapabilme becerisini arttırır.

Bir arada müzik yapmak, kaçınılmaz olarak diğer müzisyenlerle aynı zaman dilimini paylaşabilmeyi gerektirmektedir. Bu müziğin doğası itibari ile böyledir. Çünkü müziğin en temel unsurlarından biri de zaman ve vuruşlardır. Birden fazla müzisyenin bir arada müzik icra edebilmesinin en temelinde ise tempo adı verilen müzikal zamanda birleşmeleridir.


5 - Planlama ve karar alabilme becerilerini geliştirir.

Gitar, hem yatay hem de dikey işleyişe sahip bir enstrümandır. Gitarın yapısı itibari ile bir notanın birden çok yeri vardır. Bu durum ise seslendirilecek notanın veya nota kümeleri olan akorların farklı pozisyonlardan çalınabilmesine imkan vermektedir. Bu durum karar verme ve planlama yeteneğini geliştirir.


6 - Sosyalleşmeyi kolaylaştırır.

Müziğin özelliklerinden biri de insanların bir arada gerçekleştirdikleri birçok aktivite de birleştirici bir araç olmasıdır. Aynı zamanda evrensel iletişim biçimimiz olan müzik, hiç tanımadığımız ve hatta dillerini dahi bilmediğimiz insanlarla, rahatlıkla sosyalleşmemizi sağlayan değerli bir olgudur.


7 - Özgüveni arttırır.

İnsanlar karşısında müzikal becerileri sergilerken her geçen gün özgüvenimiz artar, topluluk önünde kendimizi ifade etme kapasitemizi artırır.

Kısacası gitar çalmak bizlere çok büyük bir katkı sağlar.


Cahit Baltacı
Rekor Sanat - Gitar Öğretmeni