İlk Resim Deneyimi

İlk resim deneyimi ilgiyle başlar. Kolay gibi gözüken zorlu bir süreçtir. Kolaydan zora yöntemi resim için de geçerli bir yöntemdir pek tabii. İlk aşamalarda portreyle başlanmaz ya da direkt olarak rengin içinde bulamayız kendimizi bunu yaparsak eğer bocalar ve bu iş başlamadan niteliksiz çalışmalar elde etmiş oluruz. Öncelikle resmin alt yapısı desendir. Desen bilgisini zihnimizde oturtmadan bu işe başlayamayız.

Resimde desen dediğimiz şey; en basit ifadeyle çizgi ya da çizgi resimdir. Özünü iyi kavramak adına belirtmeliyim ki desen: bir nesnenin, varlığın biçimi, şekli yani bir bakıma sınırıdır. Bir resmin çizgisel yönüdür desen.

Başlangıç evresinde(aşama); prizmalar, objeler ile başlanmalı ki psiko-motor beceriler gelişsin, doğru kalem tutuşu yapılarak, teknik doğru bir biçimde öğrenilip desen oluşturulabilsin. Bunu sağladıktan sonra kişi, resim deneyimini tatmış olacak ve istediği yönde çalışmaların özünü kavrayıp deneyimlemiş olacaktır.


Kübra Balcı
Rekor Sanat - Resim Öğretmeni