İnsan Ses Grupları Kaça Ayrılırlar ve Bu Ses Grupları Nelerdir?

İnsan seslerinin sınıflara ayrılmasından bahsetmeden önce, sesin ne olduğunu aktarmak doğru olacaktır. Ses, en basit şekliyle işitme organının duyabildiği titreşimler olarak tanımlanmıştır ve canlıların iletişim kurabilmesi açısından en önemli unsur olarak düşünülebilir. İnsan sesleri ilk etapta kadın, erkek ve çocuk sesleri olmak üzere üçe ayrılırlar. Çocuk sesleri, ergenlik dönemine kadar kadın veya erkek sesi olarak ayrışamazlar, çünkü bu döneme kadar seslerinde belirgin bir fark duyulmaz. Ergenlik dönemi ile birlikte, gelişen ve değişen seslerde erkek çocukların seslerinde kalınlaşma, kız çocuklarının seslerinde ise incelme meydana gelir.

Kadın ve erkek seslerinin kendi içlerinde sınıflandırılırken ciddi olunmalıdır. Ses eğitimi almayan kişiler, kendi ses grupları ve ses renkleri hakkında bilgiye sahip olamayacaklarından dolayı ilk bakışta ses grubu söylemek mümkün olmaz. Fakat eğitim sürecinde seslerinin tınıları kendini gösterecek ve sesleri belirli bir gruba girecektir. Kadın ve erkek sesleri, kendi aralarında üçe ayrılırlar.


Kadın Sesleri


- Soprano: En ince kadın seslerine verilen isimdir.

- Mezzo Soprano: Orta incelikteki kadın seslerine verilen isimdir.

- Alto: Kalın kadın seslerine verilen isimdir.


Erkek Sesleri

- Tenor: En ince erkek seslerine verilen isimdir.

- Bariton: Orta kalınlıktaki erkek seslerine verilen isimdir.

- Bas: En kalın erkek seslerine verilen isimdir.


Minanur Balcan
Rekor Sanat - Şan Öğretmeni