Keman Çalarken Yayı Neden Eğik Tutarız?

Bildiğiniz gibi daha önceki makalelerimizde kemanın Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği olarak ikiye ayrıldığından bahsetmiştik.

Klasik Batı Müziği ise kendi içinde Alman ve Rus tekniği olarak ikiye ayrılır. Bu iki teknik arasındaki farklardan birisi yayın eğik tutulmasıdır. Alman tekniğinde yayın bütün kılları tellere temas ederken Rus tekniğinde, yayın kılları içe yayın tahtası ise hafif dışa dönük olacak şekilde tutulur. Yayın bütün kılları kullanılmadığında sesin şiddetinde hiçbir fark olmaz. Sesin şiddeti, yayın tel üzerinde uygulandığı baskıyla alakalıdır. Yani ses olarak ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Yayınızı ne kadar tel üzerine bastırırsanız sesin şiddeti daha yükselir. Ve eğer yayınızı çok eğerseniz, yayın tahtası tellere sürtecektir ve cızırtılı bir ses çıkacaktır. En yaygın olarak kullanılan teknik Rus tekniğidir.


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni