Keman Akordu Nasıl Yapılır ?

Keman Akordu Nasıl Yapılır? Akord Nedir? Akord, bir müzik aletinin çalınması sırasında doğru sesleri vermesi için yapılması gereken ayardır. Bu ayar, kemanda telleri burgular yardımı ile sıkarak veya gevşetilerek yapılır. Daha ince ayarların yapılabilmesi için de kemanımızın üzerindeki fixleri yardımcı olarak kullanırız.

Akord ile akoru birbirine karıştırmamak gerekir. Akor, en az üç sesin birlikte tınlatılmasıdır. Akord ise müzik aletinin doğru sesleri verecek şekilde ayarlanmasıdır. Çaldığınız müzik aletini akordsuz çalmanız, kulağınızın yanlış seslere alışmasına neden olacaktır. Keman çalmaya başlarken ilk önce kemanın akordunu kontrol etmek gerekmektedir.

Keman Nasıl Akord Edilir?

Başlangıçta kemanınızı akord ederken bilen birinden yardım almanız ve keman akordundan anlayan biriyle birlikte kemanınızı akord etmeniz daha güvenilir olacaktır. Kemanın telleri kalından inceye doğru sırasıyla Sol - Re - La - Mi şeklinde sıralanır. Bunların harf olarak karşılıkları da sırasıyla G -D - A - E şeklindedir. Kemanı akord ederken bir “Tuner (Akord Aleti)” dan faydalanabilir ya da piyano veya akordu tam olan bir enstrümandan yardım alabiliriz. Eğer akord aleti kullanıyorsak, notaların harf karşılıklarını bilmemiz gerekmektedir.


Do - C

Re - D

Mi - E

Fa - F

Sol - G

La - A

Si - B


Akord aleti ile kemanımızı akord ederken kemanın sesini alacak en iyi biçimde akord aletimizi yerleştirmemiz gerekmektedir. Akord aletini kemanın yanına koyduktan sonra öncelikle kemanın en ince teline yani mi teline yayımızı sürtüyoruz, mi telini çaldığımızda doğru keman akordu durumunda akord cihazında E harfi çıkmalıdır. Eğer farklı bir harf çıkıyorsa duruma göre teli sıkmalı ya da gevşetmeliyiz. Aşağıdaki harf sıralamasından bakarak gevşetip sıkmanız konusuna karar verebilirsiniz, eğer en alt teli çaldığınızda E harfi yerine, F harfi çıkıyorsa yani aşağıdaki listeye göre olması gereken harf yerine bu harfin sağında kalan bir harf çıkıyorsa bu durumda teli gevşetmemiz gerekmektedir, eğer çaldığımızda çıkan harf E harfi yerine D harfiyse bu durumda teli sıkmamız gerekmektedir.


A – B – C – D – E – F – G / A – B – C – D – E – F – G – A

En alt teli E harfine göre akordladıktan sonra bir üstündeki la telini A harfine göre akordlamamız gerekmektedir. Yine aynı şekilde yukardaki notaların harf karşılıklarına bakarak doğru şekilde telleri gevşetip sıkarak kemanı akordlamamız gerekir. La telini de akordladıktan sonra bir sonraki telimiz olan re telini de D harfine karşılık gelecek şekilde akordlamamız gerekmektedir. En üstteki en kalın telimiz olan sol telinde ise G harfi olacak şekilde kemanı akordlamamız gerekmektedir.

Piyanodan ya da başka bir müzik aletinden yardım alarak kemanımızın akordunu yapacaksak, enstrümandaki gerekli notalara basarak ve kulağımıza güvenerek akordu yapabiliriz. Ancak kulağımıza tam güvenemiyorsak ya da yararlandığımız çalgıdaki notaların yerini tam olarak bilmiyorsak akord aleti ile akord yapmamız daha sağlıklı olacaktır.


Minanur Balcan
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni