Keman Eğitimine Nasıl Başlanmalıdır?

Keman eğitimine birinci pozisyon diğer bir adıyla birinci temel konumla başlanır. Çünkü bu konum, yeri en kolay belirlenebilen, kolay öğrenilebilen ve en kolay ses kontrolü yapılabilen yerdir. Keman çalmaya dair temel tekniklerin pekiştirilmesine ve uygulanmasına en elverişli konum birinci pozisyondur.

Bu pozisyonda çalarken duruş, tutuş, entonasyon (ses temizliği) denetlenebilir, yayın ve sol el parmaklarının kullanımına ilişkin beceriler birinci konumda daha rahat geliştirilebilir.

Temel pozisyonda sol el keman sapını sıkmaz, parmaklar tele rahat, kıvrık, kolay ve dik basar. Aynı zamanda sağ el ile sol elin senkronize olması daha kolaydır. Doğru, temiz, doyurucu sesler üretilmeye çalışılır.

Keman eğitimine genellikle la yada re telinden başlanır. Çünkü temel pozisyonda bu tellerden elde edilen sesler insanın doğal ses aralığına en uygun yerdir. Bu yüzden öğrenci sesleri daha kolay algılar, ayırt eder. Parmak uçlarının hassasiyeti ve yay çekme la ve re tellerinde daha kolaydır. Aynı zamanda la ve re teli çok kalın yada çok ince olmadığından dolayı parmakları başlangıç seviyesinde fazla acıtmaz.

Re ve la telini kıyaslarsak, başlangıç için en ideal tel la telidir. Çünkü la telinde sağ kolun doğal ağırlığı yaya, yayın doğal ağırlığı tele daha kolay aktarılır.

Tüm bu etkenler göz önüne alındığında keman eğitimine temel pozisyonda ve la telinde başlanılması daha uygundur.


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni