Koma Nedir? Hangi Müzik Türünde Kullanılır?

Koma: iki ses arasında kulakla seçilebilecek en küçük aralıktır. Bir tam ses aralığının dokuzda biri. Bölünebilen en küçük ses birimidir. Makamsal musıkide “koma” kavramı dizinin varlığı, tanımlanması ve gidişatı bakımından özellikle önem taşır. Kısaca, iki ses arasındaki duyulabilen dokuz ara sesin her birine koma denilmektedir ( örneğin; do ve re arasında dokuz ara ses vardır).

Türk sanat ve Türk halk müziğinde duygusal anlatımdaki derinlik ve yoğunluktan dolayı, hissiyatı güçlendirmek açısından kullanılır. Tamamen Türklere özgü bir ara ses sistemi olmamakla birlikte dünyada bir çok etnik müzik türünde kullanılmaktadır.

Bir eseri komalarıyla icra edebilmek için ara sesleri çok iyi duyabilmek, makam bilgisine sahip olmak ve icra edilen makamın komalı seslerini iyi oturtmak gerekmektedir. Bunun içinde o makamı ve çalacağınız eseri bol bol dinleyip kulağınızı o seslere alıştırmalısınız. Sonrasında ise çalgınız üzerinde yerlerini oturtup, çalabilirsiniz.


Caner Yıldırım
Rekor Sanat - Bağlama Öğretmeni