Konçerto ve Konçertinonun Tanımları

Konçerto sözcüğünün nereden geldiği konusunda birçok fikir ayrılıkları vardır. Bir kesime göre Latinceden gelip çekip yarışıp sonuca bağlamak anlamındadır, diğer kesime göre ise ayrı seslerin aynı anda tınlaması bir olmak anlamındadır.

1600’lü yılların sonlarına doğru bağımsız bir form gibi gözükse de virtüözlerin çok tercih ettiği bir özellik olması yolunda ilerledi. Günümüzde ise konçerto solo ile orkestra arasında bir köprü kurmuş, birbirleriyle diyalog halindedir. Bu anlama bakarsak yukarıda belirttiğimiz konçerto tanımlarından en uygun olanı aynı seslerin birlikte tınlaması anlamına daha yakın gelmektedir. Konçerto bazı müzik kitaplarında ise iki veya daha fazla çalgının orkestra ile birlikte çalınması anlamına gelir şeklinde tanımlar yapılmıştır. Kaynaklara göre keman konçertosunun tanımını yaparsak “keman çalmaya ilişkin teknik özellikleri içeren, genellikle sonat formunda ve üç bazen dört bölümden oluşan, orkestra eşlikli olarak yazılmış ve orkestra partilerine göre daha parlak ve gösterişli, teknik yönden daha büyük ustalık isteyen çalgısal bir yapıttır” tanımı yapılmıştır. Konçertino ise konçertonun bütün özelliklerini taşıyan ancak konçerto kadar büyük olmayan eserlerdir. Başka bir değişle küçük konçerto da denilebilir.


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni