Koro Nedir ?

Bir önceki yazımda sizlere koro türlerinden bahsetmiştim. Bu yazımın üstünde basit bir ifade ile koronun ne olduğuna da değinmiştim fakat koro olmak için yalnızca bir araya gelmiş, ses ve sayı dengesini kurmuş bir topluluk olmak yeterli değildir. Bu nedenle bu yazımda sizlere koroların oluşurken ne gibi unsurlar barındırması gerektiğini açıklayacağım.

Bir önceki yazımda koronun en basit ifade ile şarkı söylemek için bir araya gelmiş insan topluluğu olduğunu belirtmiştim. Bu ifadeyi açarak, koronun sayısal oluşum, ses türü, ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli, önceden belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da çok sesli müzik yapıtlarını seslendirme - yorumlama amacıyla oluşturulan, etkinlikleriyle toplumun kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunan insan topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Elbette topluluk kelimesi farklı anlamlarda da kullanılabilir. Burada kullanılan topluluk kelimesi, “kalabalık” anlamında değil de bir grup anlamında kullanılmaktadır. Bir grup olabilmek için ise belli başlı bazı özelliklerin bulunması gerekir.

1. En az iki kişinin varlığı (Koristler)

2. Üyeler arası iletişim

3. Her üyenin amaçların gerçekleştirilmesine katkısı (Tüm koristlerin ortak bir amaca bağlı olup bunun için çabalaması)

4. Amaçlara ulaşım konusunda anlaşma

5. Eylem biçimi üzerinde birleşme

6. Üyeler arasından grubu yönetmek üzere seçilen kişi konusunda anlaşma (Elbette korolarda yöneticiyi - koro şefini - koristler seçmezler fakat çalışmaktan keyif duydukları şeflerin korolarına girebilirler).


Minanur Balcan
Rekor Sanat - Şan Öğretmeni