Koro Türleri Nelerdir?

Koro; en basit ifade ile şarkı söylemek için bir araya gelmiş insan topluluğudur. Fakat elbette koro olabilmek için bazı unsurların bir arada bulunması gerekir. Sayısal oluşumu, tını ve ses dengesini oluşturmak ve önceden bir çalışma modeli belirlemek gerekmektedir. Elbette herkes, kendi ve koronun istekleri doğrultusunda korolara gidebilir. Fakat istek ve ihtiyaçlara göre korolar birkaç türe ayrılmıştır. Bunlar;

1. Çocuk Koroları

2. Kadın Koroları

3. Erkek Koroları

4. Karma Korolar olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır.


Bu korolar seslendirdikleri eserlere göre;

1. Tek sesli korolar

2. Çok sesli korolar


Müzik türlerine göre;

1.Geleneksel Türk Halk Müziği Koroları

2.Geleneksel Türk Sanat Müziği Koroları

3.Tasavvuf Müziği Koroları

4. Çok Sesli (Polifonik) Korolar

5. Kilise Koroları

6. Opera Koroları

Kuruluş amaçlarına göre de;

1.Müzik sanatını geliştirmek, etkinlikleriyle toplumun kültürel birikimine katkıda bulunmak amacıyla üyeliğini meslek olarak seçen bireylerin oluşturduğu profesyonel korolar.

2. Kendilerini müzik kültürü ve beğenisi yönünden geliştirmek ve boş zamanlarını müzik sanatıyla değerlendirmek isteyen bireylerin oluşturduğu amatör korolar olmak üzere ikiye ayrılır.


Minanur Balcan
Rekor Sanat - Şan Öğretmeni