Korolarda Kadın Sesleri ve Ses Aralıkları

Bu yazımda kadın seslerinin koro içerisinde kullanımından ve ses aralıklarından bahsedeceğim.

Soprano: Soprano ses grubu, en ince kadın sesidir ve korolarda genellikle ana melodiyi söyleyen ses grubu olarak bilinir. Ses aralığı orta do ile iki oktav üstündeki do olarak (C4 – C6) belirlenebilir. Elbette bu her sopranoda farklılık da gösterecektir. Orta do’nun hemen altındaki si-la seslerine de rahatça inebilmektedirler. Soprano ses grubu 4 sesli bir koro partisinde en üst dizekteki partiyi okurlar ve dizeklerinin başında sol anahtarı bulunur.

Soprano Sesleri

Alto: Alto ses grubu, en kalın kadın sesidir ve korolarda genellikle (özellikle 4 sesli eserlerde) armoniyi tamamlayan bir ses grubudur. Tüm akorda olmazsa olmaz diyebileceğimiz (temel ses dışında) sesleri söylemeleriyle bilinirler. Ses aralıkları orta do’nun altındaki fa ile ince do’nun üstdündeki mib olarak (F3 – Eb5) belirlenebilir. Elbette kişiden kişiye bu da farklılık gösterecektir. Alt sınırın altındaki seslere inen, üst sınırın üstündeki seslere çıkan altolar da bulunmaktadır. 4 sesli bir koro partisinde üstten ikinci partiyi okurlar ve aynı soprano ses grubu gibi dizeklerinin başında sol anahtarı bulunur.

Alto Sesleri

Minanur Balcan
Rekor Sanat - Şan Öğretmeni