Müzisyenlerin Beyni Nasıl Çalışır?

Müziğin insan beyni üzerindeki etkisi çok fazladır. Bu etkileri görmek için özellikle müzisyenlere bakmalıyız. Yapılan araştırmalar müzisyenlerin beyninin her iki yarısını da kullandığını gösterir. Bunun sebebi gördüğü notaları ve ritimleri beyninde canlandırması aynı anda her iki elini de kullanarak enstrüman üzerinde icra edebilmesidir. Bu insanın beyninin her iki yarım küresini de dengeli bir biçimde kullanmasıyla olur. Yapılan bazı deneylerden örnekler vermek istiyorum. Araştırmaya 40 öğrenci katılmış bunların 20 tanesi klasik müzik öğrencisi ve 20 tanesi ise psikoloji öğrencisi. Bu öğrencilere bazı ev eşyaları ve çeşitli objeler gösterilmiş bu objelerle ilgili yapabilinecek fonksiyonları yazmaları istenmiş. Müzisyen öğrenciler, psikoloji öğrencilerine göre çok fazla ve beklenmedik fonksiyonlar yazmışlar. Araştırmacılar müzisyenlerin beyinlerinde oluşturdukları farklı ağlar sayesinde diğer insanlara göre farklı düşünen beyinler geliştirdiğini ve bilgiye karşı yaklaşımlarının daha farklı olduğunu düşünüyorlar. Bir başka yapılan deneyde müzisyenlerin IQ seviyelerinin müzisyen olmayanlara göre daha yüksek çıkması. Bu da demek oluyor ki müziğin insan beyni üzerinde çok önemli etkileri var. Ayrıca müziğin beyin üzerindeki bazı etkileri de şunlardır:


1- Müzik ilham verir, duyguları harekete geçirir, yaratıcılığı arttırır.

2- Uzun vade de hafızayı geliştirir.

3- Hafif müzik hiperaktif çocuk ve yetişkinleri sakinleştirir.

4- Etkili öğrenmenin temel unsuru olan beynin her iki yarısını da daha iyi entegre olmasını sağlar.

5- Beyne giden kan ve oksijen miktarı müzik dinlerken arttığı için uyarıcı ve harekete geçirici etki yapar.

6- Müzik vücut üzerine doğrudan etki eder kalp atışlarını ve metobolizmayı düzenler.

7- Müzik matematikseldir bu yüzden karmaşık fikirlerin daha kolay çözülmesini sağlar.

8- Müzik dinleyenlere analitik düşünme becerisi kazandırır.


Cahit Baltacı
Rekor Sanat - Gitar Öğretmeni