Makamların Anlamları

Makamlar: Türk müziğinin yapıtaşlarıdır. Peki bu makamların, kelime anlamlarını biliyor musunuz? O zaman bazı makamların kelime anlamlarına bir göz atalım.


Hicazkar Makamı: Zarafet ve hayal gücü anlamına gelmektedir. 18.y.y. ın ikinci yarısında Abdulbaki Nasır Dedenin eserlerinde görülmektedir.

Karcığar Makamı: Türkçe Yırtıcı kuş anlamına gelmektedir.

Saba Makamı: Hafif ve letafetli esen sabah rüzgarı anlamına gelmektedir. İlk defa 2.Mehmet'e ait kuramlarda görülmektedir.

Suznak Makamı: Yakıcı anlamındadır. 1785 yılında tahminen Vardokosta Seyfi Ahmet Ağaya ait eserlerde rastlanmaktadır.

Segah Makamı: Açık ve soylu bir hüzün duygusu anlamına gelmektedir

Acem Aşıran Makamı: İranlı Canlılar anlamına gelmektedir. 17.y.y. da Hafız postun düzenlediği Söz dergisinde bahsedilmektedir.

Buselik Makamı: Ebu Selik anlamındadır. İlk defa 14.y.y. da ikinci safiyüddine ait eserlerde görülmektedir.

Nikriz Makamı: Bugünkü İranda Fars Eyaletinde Şiran ile Kirman arasında bir şehrin adıdır. İlk defa 15.y.y.da İkinci Memede ait eserlerde görülmektedir

Bayati Makamı: Bayat Oğuz boyundan gelmektedir. İlk defa Kantemurda görülmektedir.

Hicaz Makamı: Kelime anlamı Arabistan’da ki bir ilin adıdır. İlk defa 14. y.y da Urmevi nin eserlerinde rastlanmaktadır.

Nihavent Makamı: Kelime anlamı Iranda Luristan Eyaletinde Hanedanın güneyinde Tarihi bir şehrin adıdır.

Hüzzam Makamı: Kelime anlamı Koyu hüzün Anlamındadır. İlk defa kantemura ait eserlerde rastlanmaktadır.

Rast Makamı: Doğru, dosdoğru ve düzgün anlamındadır. İlk defa 14.y.y. da Safiyüdün Abdülmümin'nin eserlerinde rastlanmaktadır.

Uşşak Makamı: Arapça Aşıklar anlamına gelmektedir. İlk defa 14.y.y. da Safiyüdün Abdülmümin'nin eserlerinde rastlanmaktadır.

Hüseyni Makamı: Hüseyin’e ait anlamına gelmektedir. İlk defa 14.y.y. da Safiyüdün Abdülmümin'nin eserlerinde rastlanmaktadır.

Muhayyer Makamı: Serbest, takdir ve beğenişe kalan anlamındadır. İlk defa 14.y.y. da 2. Mehmet'e ait eserlerde rastlanmaktadır.

Mahur Makamı: Hindistan da Hayrabad Nizamlığında bir şehir adı. İlk defa 14.y.y. da 2. Mehmet'e ait eserlerde rastlanmaktadır.


Cahit Baltacı
Rekor Sanat - Gitar Öğretmeni