Okul Öncesi Çocuklar ve Suzuki Yöntemi

İnsan beyin gelişiminin yüzde 80’ini çocukluk döneminde yapar. Çocukluk dönemi 0-6 yaş arasıdır.

Duyguların, zekânın, düşünce yetilerinin, gelişimi bu yaşlar arasındadır. Bu dönemde geliştirdiği beceriler bütün hayatı boyunca devam eder. Peki müzikle gelişim nasıl olur?

Bunu en güzel örneğini Harvard Üniversitesi psikoloji profesörü Howard Gardner 2006 yılında “Eğitimli Akıl” adlı kitabında açıklamıştır. Howard’a göre bunu en iyi Japonlar uygulamaktadır. Japonya’da 6 yaşındaki bir çocuk iyi bir seviyede çalgısını solo olarak yada bir orkestrada kusursuz bir biçimde çalabilir. Bu seviyeyi ise Japon pedagog Shinichi Suzuki’nin geliştirdiği yöntemden elde eder. Nasıl işlenir bu Suzuki yöntemi?

Suzuki’ye göre eğitim annede başlar doğumdan itibaren çocuklara farklı çalgı sesleri dinletilir. Suzuki der ki: “Hiç kimse bir bebeğe harflerle ya da yazılı kelimelerle konuşma öğretmez. Doğal sıralama, çocukla önce konuşmayı ardından harfleri ve okumayı öğretmektir. Aynı şekilde okul öncesi çocuklara müzik eğitimi verirken yazılı müziği kullanmayız, aksine onlara dinleterek yeni şarkılar öğretir ve nasıl oynanacağını gösteririz.” Suzuki’nin en önemli noktalarından biri de aile ve görerek öğrenmedir. Çocuklar ailelerinin müzik yapışı izler ve kısa sürede boyutlarına uygun çalgıyı eline alır. Örneğin annenin evde keman çalışını izler ve bir süre sonra çocukta kemanı eline alır. Eğer anne keman çalmayı bilmiyorsa oda ders almalı ve çocuğundan en az 1 2 ders önde olmalıdır. Daha sonraki aşamalarda yavaş yavaş çocuklara bildiği ve sevebileceği parçalar öğretilir. Suzuki'nin bestelediği ufak şarkılar çocukların eğlenerek aynı zamanda parmak gelişimini sağlamak üzere yazılmıştır.

Bir diğer önemli nokta ise grup çalışmasıdır. Çocuklar kendinden seviye olarak ileride ve geride olan arkadaşlarıyla bir araya gelir ve birbirlerine yardımcı olurlar.

Müzik eğitiminde önemli bir metot olan Suzuki yöntemi sadece müzik alanında değil, okuma sanatı, aritmetik, jimnastik, yazı yazma sanatı, ve yabancı dillerin öğretilmesinde de kullanılıyor. Yani 0-6 yaş arası çocukların beyin uyarılarını sadece müzik değil sanatın her dalı destekler. Görsel, işitsel, eleştirel düşünce, kitap okuma, resim yapma, yazma pratiği (özetleme), fotoğraflama, yorumlama gibi özellikleri çocuklara küçük yaşta alışkanlık olarak kazandırmak çok önemlidir. Onlardan bu gelişmeleri esirgemek yapılacak en büyük haksızlıktır.

Çocuklarınıza istediğiniz her şeyi öğretebilirsiniz çünkü bütün çocukların yeteneği vardır.


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni