Opera Nedir? Müzikal ve Opera Arasındaki Farklar

Opera: Ana temasını çoğunlukla mitoloji ve tarihten alan müzikle tiyatronun bileşimidir. Sözlerin tümü ya da bir kısmı müziklidir. İçinde dans ve dekor gibi görsel sanatları da barındırır.

Müzikal ve opera arasındaki fark ise çoğu zaman karıştırılır. Aralarındaki en büyük fark müzikalde sahne alanlar profesyonel tiyatrocu, operada sahne alanlar ise müzisyenlerdir. Yani kısacası müzikal; müzik ağırlıklı tiyatro oyunudur.

Opera rönesans'tan sonra ilk İtalya’da görülmüştür. Bilinen ilk opera eseri ise Politian’ın "Orfeo" adlı eseridir.

Opera sahneleri iki perdedir. Birinci perde libretta yani konuyu anlatan ve genellikle şiir biçiminde yazılan sözlerin olduğu kısımdır. İkinci perde ise müzikle geçen kısımdır. Operada şarkılar solo yada koro halinde söylenebilir.

Ülkemizde ise ilk olarak Ankara Devlet Operası kurulmuş ve ilk operamız konusunu bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği Ahmet Adnan Saygun’a yaptırdığı "Özsoy" operasıdır.


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni