Orff Tekniği Nedir?

Alman besteci Carl Orff ve dansçı Gunild Keetman tarafından müzik eğitimi temel alınarak geliştirilmiştir olan Orff öğretim tekniği; müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntemdir. Bu açıdan bakıldığında Orff yöntemi için sadece müzik eğitimi veren bir yapıdır demek eksik olacaktır.

Daha çok 2 ile 6 yaş grubu çocuklarsa müzik öğretimi için kullanılan teknik, aslında bir ders değil oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orff yönteminde ilk kullanılan çalgılar standart olmayan yani çocukların keşfettikleri çalgılardır. İçi boş şişeler, tahta parçaları, kurumuş tomurcuklar vb. gibi pek çok çalgı bunlara örnektir.

Bu çalgılarda üretilen sesler zaman içerisinde başlangıcı ve sonu olan küçük formlardaki ezgilere dönüşür. Daha sonraki aşamalarda Orff çalgıları ile bu ezgiler gruplama biçimi ile düzenli ve daha uzun soluklu ezgilere dönüşür. Orff tekniğinde temel konumda olan hareketin sesin ve formun araştırılması biçimi önemli bir süreçtir.

Genel itibari ile Orff tekniği; çocuğun müziği okuyup yazabilen bireyler yetiştirilmesini sağlar. Bunun yanı sıra etrafı ile uyumunu, birlikte iş yapma duygusunu, doğaçlama yeteneğini ve en önemlisi yaratıcılığını geliştiren bir tekniktir.

Orff yönteminde; çelik üçgen, ritm çubukları, zil, timpani, ksilafon, metalofon, marakas, kastanyet, tef ve farklı boyutlarda bulunan davullar en çok kullanılan çalgılar arasındadır.


Gülden Şair
Rekor Sanat - Piyano Öğretmeni