Pentatonik Dizi Nedir?

Pentatonik (majör) dizi/diziler özetle bir sesin üzerine sürekli olarak T5’li çıkarak oluşturulan 5 sesli dizilerdir diyebiliriz. Ancak her durumda bu kuralı uygulama şansımız olmayabilir çünkü pentatonik diziler majör ve minör olarak ikiye ayrılırlar. Bu durumda söylenen kural majör pentatonik dizilerde uygulanabilir.


Örnek 1: Do Majör Pentatonik Dizi

Do Majör Pentatonik Dizi

Uzak Doğu ülkelerinde yaygın biçimde kullanılan ses dizileridir ve yarım sesler bu diziler içerisinde bulunmaz. Batı müziği ses dizisinde 7 ses bulunurken (bu gamlarda 8 sestir, birinci sesin bir üst oktavı ile gam tamamlanır), pentatonik ses dizileri 5 sesten oluşmaktadır. Fakat bu ses dizisini de gam haline getirdiğimiz zaman 6 sese dönüşmektedir. Pentatonik dizileri majör ve minör pentatonik olarak ikiye ayırdığımız zaman çok daha net bir bilgiye sahip olabiliriz.

Majör pentatonik diziler, bir sesin üzerine sürekli olarak T5’li kurularak oluşturulan 5 sesli dizilerdir. Batı müziğindeki majör dizinin, 4. ve 7. dereceleri olmayan dizilerdir. (Örnek 1)

Minör pentatonik diziler ise, batı müziğindeki minör dizinin 2. ve 6. dereceleri olmayan ses dizileridir.


Örnek 2: La Minör Pentatonik Dizi

La Minör Pentatonik Dizi

Minanur Balcan
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni