Piyano Eğitimine Yeni Bir Bakış

Son yıllarda erken yaşta piyano eğitimi epey popüler. Peki biz piyano öğretmenleri olarak başlangıç aşamasında nasıl bir öğretim yöntemi kullanıyoruz? Hangi metotları kullanıyoruz ve genellikle hangi yolu izliyoruz?

Okul öncesi yaş gruplarında öncelikli olarak okuma yazma bilmeyen öğrenciler için Renklerle Org Eğitimi metodunu tercih ediyoruz. Renkler ile notaları ilişkilendirip çocuklarda eşleştirme gücünü arttırıyor ve kalıcı olmasını sağlamak adına hikâyeler ya da çeşitli örnekler ile nota öğretimini gerçekleştiriyoruz. Fakat çocukların fizyolojik gelişimi sebebiyle 1.parmak ‘’Do’’ notasını öğretirken çeşitli sıkıntılar ile karşılaşıyoruz. Öğrenci başparmağını yerleştirmede ve kullanmada çeşitli problemler yaşıyor. Uygulaması gereken el pozisyonunun dışında farklı şekillerde tuşa basıyor ve düzeltmek için epey çaba sarf ediyoruz. Gelin farklı bir sistem ile örneklendirerek bu konuya bir göz atalım, farklı bakış açıları kazanalım.

Başparmak ile başlayıp teknik olarak el pozisyonunun doğru halini öğrenciye kavratmakla ilgili sıkıntılar yaşadığımız aşikâr. O halde sıralı notalar halinde öğretimi sağlamaktansa daha rahat kullanabileceği parmaklardan yola çıkarak nota öğretimine devam edelim. Örneğin; 3.parmak ‘’Mi’’ notası. Başparmaktan daha aktif kullandığı 3.parmağı piyanoda uygularken daha az zorlanacağını tahmin ediyorum. Böylelikle çaldığı enstrümana karşı algısı da değişecek. Daha rahat uygulayabileceği yollar tercih edildiğinde öğrenci zorlanmadan, keyif alarak eğitimine devam edecek. Başparmak gibi 5.parmak (serçe parmak) da uygulamada sıkıntı yaşandığını gözlemlediğim parmaklardan. Bu sebep ile ‘’Mi - Re - Fa’’ (3. 2. ve 4.parmaklar) notalarının öğretimine öncelik tanınmalı ‘’Do ve Sol’’ (1. ve 5.parmaklar) sona bırakılmalıdır. Böylelikle tuşlara basma hâkimiyeti bir nebze ortadan kalkar, el yerleştirme ile ilgili oluşan sıkıntıları daha aza indirger ve daha etkili bir öğretim yolu izlemiş oluruz.


Zeynep Fuçucuoğlu
Rekor Sanat - Piyano Öğretmeni