Rölatif Absolut Kulak Nedir?

Rölatif absolut kulak, bir referans ses alarak bir absolut gibi duymaktır denebilir. Seslerin arasındaki mesafeyi doğru olarak algılama ve tekrar etme yetisi olarak da düşünülebilir. Elbette ki bu ancak çok ciddi bir eğitim ve çaba ile zaman içinde kazanılacaktır.

Rölatif absolut kulak, absolut kulaktan farklı olarak eğitime ve öğrenmeye dayalıdır. Sonradan geliştirilebilir, sesleri tahmin etme üzerine kuruludur. Profesyonel müzisyenlerin çoğu bu kulağa sahiptir.

Rölatif kulağı eğitimindeki temel amaç, tonal yapı içinde modları meydana getiren seslerin arasındaki çekim ve hareket ilişkisini çözümlemek, bunu müzik teorisi ve melodik analize dayandırarak, duyma yeteneğini kusursuz hale getirmektir. Buna bir virtüöz örneği de verebiliriz.

Enstrümanistler, virtüözler çok çalışıp çaba göstererek entrümanlarında kendilerini geliştirdikleri gibi, rölatif kulak da çok çalışma ve çaba ile geliştirilip mükemmelleştirilir.


Zeynep Fuçucuoğlu
Rekor Sanat - Şan Öğretmeni