Röprodüksiyon (Tıpkı Basım) Nedir?

Usta sanatçıların resimlerinin birebir kopya edilmesi işlemine yani yeniden çoğaltım anlamına gelen terime röprodüksiyon denir. Bu teknikle çoğaltımı yapılacak eserin iyi bir şekilde analiz edilip aktarılması gerekir. Yani renklerin analizi, kullanılış biçimi, varsa formların düzenleniş ve kompozisyonunun aktarılışı oldukça önemlidir. Röprodüksiyonun yapılış sürecinde eserin adım adım yapılışı bilinmelidir. Eseri yaratan sanatçının kullandığı bir teknik var ise bu göz önünde bulundurulmalı ve izlediği yol izlenip tıpkı basıma başlanmalıdır.

Her sanat eseri doğanın bir yansımasıdır. Doğada var olmayan hiçbir obje(nesne), varlık, form ve rengi eserlerde göremeyiz. Sanat eseri, doğaya tutulmuş bir ayna gibidir. Sanatçı gördüğünü yorumlar ve aktarır. Röprodüksiyon çalışmaları ise bu mantıkla doğanın yansımasının yansımasıdır.


Kübra Balcı
Rekor Sanat - Resim Öğretmeni