Resimde Üslup (Stil) Anlayışı Nedir?

Üslup, sanatçıya özgü bir üretim anlayışı olduğunu ifade eder. Sanat felsefesinin niteliğine, sanat türüne ve teknik yapısına, sanatçının kişisel yeteneklerine bağlı bir olgudur. Anlamı görüngü(gözlenebilen) ile birleştirme yetisine, öz ve biçim birliğinin anlatım tümlüğüne bağlı bir olgudur, estetik bir değerdir.

Birazda üslubun temel niteliklerinden bahsedecek olursak resimde devamlılık sağlanmalı yani sanatçının tüm eserleri ayniyet duygusunu taşımalıdır. Aynı eserin parçalarında birlik yani bütünlük sağlanmış olmalıdır. Bununla birlikte eserler açık ve anlaşılır olmalı, ilkel olmamalıdır. Yaratılan eserlerde uyum sağlanmış ve sanatın türünde, malzemelerinde ve içeriğinde uygunluk bir arada yer almalıdır.


Kübra Balcı
Rekor Sanat - Resim Öğretmeni