Sertifika Programı Nedir?

Sertifika programlarının amacı öğrencinin bireysel - toplu çalışma disiplini edinmesi, çalgısını doğru kullanarak duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi, çalgısına hakim olmayı hedefler.

Sertifika programları uzun süreli ve ağır bir eğitimdir. Toplamda 4 kurdan oluşmaktadır.Her bir kur 8 aylık yani 32 hafta olarak planlanmıştır. Her bir kurun sonunda 2 aşamalı sınava girersiniz. Sınavlar, ders aldığınız kurumda yapılmakla birlikte ilk aşamada teori (yazılı sınav) ikinci aşamada uygulama sınavına tabi tutulursunuz. Sınav esnasında kendi öğretmeninizin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmiş müzik öğretmeni ve kurum müdürü bulunur. 8 aylık kuru tamamlayabilmek için sınavdan en az 70 ve üzeri alınmalıdır. Böylelikle diğer kurlara katılma hakkı kazanırsınız. Her bir kurun sertifikası ayrı verilir.

Sertifika programına katılacak olan öğrencide fiziksel yeterliliğin yanı sıra en az ilkokul seviyesinde olmalı ve derslere devam zorunluluğu aranmaktadır.

Her bir kur sonunda eğitiminize ara verip istediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Aylık eğitim sürecinde derslere devamsızlık yapıldığı zaman sertifika programından çıkarılırsınız.

Tüm programları başarıyla bitirirseniz alacağınız usta öğreticilik belgesiyle herhangi bir kurumda çalgı dersleri verebilirsiniz.


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni