Ses Hastalıkları ve Sebepleri

Doğru ses kullanımı için yapılması gerekenlerden önceki makalelerimde bahsetmiştim. Şimdi gelelim sesin doğru kullanılmaması durumunda karşılaşabileceğimiz problemlere.

Çıkardığımız sesin kalitesi, ses tellerimizin ne kadar rahat ettiğiyle yakından ilişkilidir. Ses telleri, senkronize bir şekilde titreşirse, çıkan ses de kulağa hoş gelir. Ancak ses telleri sert ve zorlanarak bir araya gelirse, çıkan sesin kulağa hoş gelmemesi ile kalmaz, ses telleri kalıcı hasarlar görebilme tehdidi ile karşı karşıya kalır. Kişiler farklı ses renklerine sahiptirler, hatta bazen fizyolojik özelliklerini karşılayan tınılara sahip olmayan kişilerle de karşılaşmamız mümkündür. Ancak kişinin konuşması sırasında ses tonu, yüksekliği ya da kalitesi iletilmek istenen mesajın önüne geçip, iletişim kalitesini bozuyorsa bir ses problemi mevcuttur. Konuşma ya da şarkı söyleme sırasında gırtlakta hissedilen ağrı ya da rahatsızlık da bir ses probleminin mevcut olduğunu işaret eder.


1-Nodüller ve Polipler

Nodüller ve polipler, ses tellerinin orta bölümünde meydana gelen ve en sık görülen iyi huylu oluşumlardır. Nodüller, ses telleri üzerinde oluşmuş nasırımsı yapılardır. Polipler, nodüllerden farklı olarak içi sıvı dolu oluşumlardır. Bu yapılar görünmez kan damarları tarafından beslenir. Boğuk, zorlamalı ses ve çabuk yorulma hem nodülün, hem de polipin tipik belirtisidir.

Rahatsızlığın nedeni:

Hem nodül, hem de polip, konuşma ya da şarkı söyleme sırasında oluşan ses teli travmasına bağlı olarak meydana gelmektedir. Sigara ve alkol kullanımı, kafein, alerji, reflü, zararlı kimyasallara maruz kalma gibi faktörler de nodül ve polip oluşumuna sebep olmaktadır.


2-Kistler

Ses tellerinde oluşan kistler, vücudun herhangi bir yerinde oluşan kistlerle aynıdır. Bu oluşumlar içi sıvı dolu ve deri tarafından sarmalanmış kaseler halindedir. Tek taraflı kistler, ses tellerinin en fazla titreşime giren orta bölgesinde görülür.

Rahatsızlığın nedeni:

Ses teli kistlerinin gerçek nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ses tellerinin en çok titreşime giren orta noktasında oluşmasından dolayı, ses kullanımının bu kistlerin oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir.


3-Ses Teli Felci

Ses teli felci, ses tellerine giden bir ya da birkaç sinirin zayıf çalışması ve ses tellerinin hareket edememesi ya da normale dönmemesi durumudur. Birçok durumda ses telleri, ya tam kapanma gerçekleştiremez ya da hiç kapanamaz. Aynı zamanda ses telleri, ince tonda sesleri üretmek için gerektiği gibi uzayamaz. Bu durum hastanın solunumunun zorlaşmasına da sebep olur.

Rahatsızlığın nedeni:

Ses teli felci, pek çok şeye bağlı olabilir. En sık sebepler viral kaynaklıdır. Hasta, grip ya da üst solunum enfeksiyonu ve buna bağlı olarak larenjit geçirdiğinde, bu tür sorunlar yaşayabilir.


Diğer rahatsızlık türleri ise;

4-Püberfoni

5-Reinke Ödemi (Polipoid Dejenerasyon)

6-Kas Gerilim Disfonisi

7-Sulkus Vokalis

8-Granülomlar

9-Paradoksal Ses Teli Hareketi

10-Spazmodik Disfoni

11-Transgender Ses Problemleri

Şeklinde sıralanabilir.


Zeynep Fuçucuoğlu
Rekor Sanat - Şan Öğretmeni