Sesim Kaç Oktav?

Şan derslerinin en çok merak edilen konusunu gelin detaylıca inceleyelim.

Öncelikle bilmenizi istediğim konu, bu soruya verilecek olan cevap ya da cevaplar sizlerin ses aralığını belirleyici nitelikte olacaktır. Ses gürlüğünüz ya da ses renginiz ile ilgili bir cevabın sorusu değildir. Ses oktavı, çıkartabildiğiniz en pes(kalın) ses ile ulaşabildiğiniz en tiz(ince) ses arasındaki mesafe ölçütü olarak ifade edilebilir.


Peki ya ‘oktav’ nedir?

Oktav: Sekiz sesten oluşan ses dizisi, bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık(müzik terimi) ya da birinin frekansı ötekinin iki katı olan iki titreşimin aralığı(fizik terimi) şeklinde tanımlanabilir.

Şimdi oktav tanımını göz önünde bulundurarak ses oktavınızın nasıl hesaplanacağını bir örnek ile açıklayalım. Örneğin; ulaşabildiğiniz en kalın ses küçük oktavdaki(orta do’nun 2 ses altı) ‘la’ notası diyelim, en ince ses ise 2. oktavdaki ‘mi’ notası olsun. Bu durumda orta do’dan bir üst do’ya kadar olan mesafe 1 oktavdır. Orta do’nun 2 ses altına ve üst oktavdaki do’nun 2 ses üstüne ulaşmıştık. Bu durumda ses aralığımızı 1.5 oktav olarak kabul edebiliriz.

Şan dersine henüz yeni başladıysanız, ses oktavının ölçülmesi için çok erken olabilir. Çünkü düzenli yapılan ses açma egzersizleri ile sesinizin kalın ya da ince tonlarda genişleyebilmesi mümkündür. Bu durumda eğitimin başlangıcında yapılan oktav ölçümü ile eğitimin sonlarına doğru yapılacak oktav ölçümü arasında çok büyük olmasa da bir değişim görülebilir.

Son olarak ses oktavınızın genişliğinden ziyade, ses renginizin müsaade ettiği alanda sesinizi doğru ve verimli kullanabilmeniz daha önemlidir. Çünkü bir çok şarkıyı kendi renginize uygun tonlarda çalışacaksınız ve renginize uygun tonları doğru ve temiz kullanabilmek birinci öncelik olmalıdır. Düzenli yapılan ses açma egzersizleri ile kendi renginizi keşfetmeniz ve size en uygun tonu bulabilmeniz mümkün olacaktır.


Zeynep Fuçuoğlu
Rekor Sanat - Şan Öğretmeni