Solak Kemancılarda Duruş ve Tutuş

Solak olmak keman çalmayı engelleyici bir özellik değildir. Keman çalabilir hatta öğretebilir. Teknik açıdan hiçbir farkı yoktur. Fakat kimi solaklar kemanı, solak olmayanlar gibi de çalabilir. Bu nedenle solaklarda keman eğitimine sağ olarak denenmesinde fayda vardır. Sağ ile belli bir süre denenir, sağlıklı bir tutuş elde edilemediğinde eğitime sol tarafta devam edilir. Denenme süresi ise solaklığın derecesine göre değişir.

Kemanı solak çalanlar yayı sol ile kemanı ise sağ omuzuna koyarak çalarlar. Kemanın solaklığın doğasına göre doğru temiz dengeli çalınabilmesi için önce kemanın solaklara göre ayarlanması gerekir. Tel düzeni ise tam tersi olmalıdır. Solaklar için uyarlanmış kemanda mi teli olağan kemandaki sol telinin yerindedir. Onu sırasıyla la, re, sol izler. Eşik yani köprünün tersi çevrilir. Köprünün yüksek tarafı sol telinin altına gelir. Solakların çenelikleri ise biraz farklıdır. Solaklar için özel üretilen çeneliklerden tercih edilmelidir.

Duruş ve pozisyona ait ilkeler solakların duruşunda da geçerlidir. Aralarında belirgin bir ayrım yoktur. Tutuşta keman yastığı solaklara uygun biçimde ayarlanır. Baş yaklaşık 45 derecelik bir açı ile sağ omuza çevrilir. Çene çeneliğe tam oturmalıdır. Sağ el aşağı indirilir. Böylece solak olarak keman tam bir şekilde tutulmuş olur. Parmakların ve yayın duruşu solaklar içinde geçerlidir.

Solak olan öğrencilerin kemanı solak çalan eğitimcilerin yanında öğrenmeleri daha kolay olur. Bu nedenle solak öğrencilere solak keman öğretmeni daha yerinde olur.


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni