Tasarımın Temel İlkesi Resimdir

Toplumsal refah ve gelişmişlik düzeyinin en önemli ölçütlerinden biri sanattır. Sanatta tasarım kültürü yükselen bir değer olarak dünyada kabul görür ve resim geleneğinden beslenir. Dünyadaki tüm üretim alanlarının gelişimi ve kullanımı sürecinde büyük rol oynayıp en temel öge olarak bilinir. Sanatın anlatım dili ve olanakları yaratıcı bireylerin gelişmesinde oldukça önem arz eder. Estetik ve sanat duygusuyla yetişen bireyler, içinde yaşamış olduğu topluma daha duyarlı ve doğanın estetik görünüşüne algıları açık bir biçimde daha üretken olarak var olurlar. Aynı zamanda sanat bireyleri birbirine bağlayıp diyaloğu güçlendirici etkiye de sahiptir ve bu yönüyle bir iletişim aracıdır.

Toplum yapısı biriktirdiği değerler ve kültürel mirasını hep ileriye taşıyarak gelecek kuşaklara yani çocuklarımıza sanat yoluyla aktarır. Gelecek, bizim ve çocuklarımızın geleceği olduğu için doğru yöntemlerle dikkatli bir şekilde onları sanatla buluşturmalıyız.


Kübra Balcı
Rekor Sanat - Resim Öğretmeni