Transpoze Çalgıların Piyanodaki Ses Yerleri

Transpoze çalgılar: Eserin notasını başka bir tona aktararak seslendiren çalgılara verilen addır. Bir başka deyişle, eserde yazılı olan notayı çalmasına rağmen çıkan sesin farklı olması durumundaki çalgılara transpoze (aktarımcı) çalgılar denilmektedir.

Türkiye de en çok çalınan bu aktarımcı çalgılar şöyle sıralanabilir: Si bemol ve sol klarnet, bağlama, soprano ve tenor saksafon.

Bu çalgıların piyanoya gelen karşılıklarını şu şekilde gösterebiliriz:

Piyanodan do sesini rehber alırsak eğer;

Si bemol klarnette büyük ikili yani tam ses üstü re'ye

Sol klarnette tam dörtlü üstü yani iki buçuk ses üstü fa'ya

Bağlamada küçük üçlü aşağıya yani bir buçuk ses altı la'ya

Soprano ve tenor saksafonda ise büyük ikili aşağıya yani bir ses altı si bemol'e denk gelmektedir.


Caner Yıldırım
Rekor Sanat - Müzik Öğretmeni