Üniversitelerin Müzikoloji Programları

Müzikoloji nedir?

Müzikoloji: Fransızca musicologie kelimesinin dilimize geçmesi ile oluşmuş bir müzik terimidir. Türk Dil Kurumu’na göre müzikoloji; müzik bilimi anlamına gelmektedir.

Müzikoloji bölümlerinin amacı nedir?

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ya da Konservatuvarlarına bağlı açılan Müzikoloji bölümleri, özellikle akademik anlamda müziği iyi bilen, eleştirel bakış açısı kazanmış, müzik bağlamında makale yazabilen araştırmacılar yetiştirir. Bu program ile öğrenciler müzik alanında yayın yapar, danışmanlık hizmeti verebilir, müzik eleştirisi yapma ehliyetine sahip olurlar.

Müzikoloji programları, teori, armoni, form, işitme, müzik kültürü, çalgı ve oda müziği dersler ile müziğin her alanın birlikte ele almaya çalışır. Müziği bilim olarak inceleyen programlardır. Üniversitelerin müzikoloji bölümlerinde okuyup bitiren öğrenciler müzikoloji lisans yapmış olurlar. Bu bölümler 4 yıllıktır.

Özel yetenek sınavı gerekli midir?

Öğrenciler özel yetenek sınavı ile bu bölümlere girebilirler. Yetenek sınavları her üniversitenin internet sayfasında yayınlanır. Her sene genellikle yaz aylarında yetenek sınavları yapılmaktadır.

Üniversite eğitimim boyunca hangi dersleri göreceğim?

Müzik Alanı Dersleri: Müzikolojiye Giriş, Bireysel Çalgı Eğitimi, Müziksel İşitme Okuma Yazma,Temel Piyano Eğitimi, Müzik Tarihi, Eser Analizi, Müzik Eğitiminin Temelleri, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Müzik Etiği, Dünya Müzik Kültürleri, Orgonoloji, vb. (Her üniversitenin ders programları ve içerikleri ülke genelinde farklılık gösterebilmektedir).

Zorunlu Ortak Dersleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı.

Mezun olduğumda ne yapabilirim?

Mezun olan kişiler; radyo ve televizyonlarda, gazetelerde, müzik kütüphanelerinde, müziğin derlenmesi alanlarında, müzik kültürü araştırmacılığı gibi müzikle ilgili her alanda ayrıca özel müzik kurslarında iş imkânı bulabilirler.

Üniversite lisans eğitimimden sonra eğitimime ne şekilde devam edebilirim?

Mezun olan öğrenciler eğitim bilimleri, sosyal bilimler ya da güzel sanatlar enstitülerinin, müzik öğretmenliği programlarının veya konservatuvarların açmış olduğu müzik ile ilgili yüksek lisans (master) programlarına sınavla giriş yapabilirler. Müzik ile ilişkili olabilecek diğer alanlarda da yüksek lisans yapabilirler.


Pelin Aşkın Kumova
Rekor Sanat - Piyano Öğretmeni