Anatomi ve Müzik

Ülkemizde müzik eğitimi giderek yaygınlaşıyor. Peki herkes istediği her çalgıyı çalabilir mi? Türkiyede ve dünyada öğretilen bireysel çalgı eğitimi, becerileri geliştirmeye yöneliktir. Oysa enstrüman çalmak tıpkı spor yapmak gibi bedensel performans gerektirir. Çalma eyleminden yeterli bir performans alabilmeniz için önce bir öğretmen tarafından doğru enstrümana yönlendirilmelisiniz. Alanında uzman bir öğretmen, sizin anatomik yapınıza bakarak, üflemeli, telli, yaylı veya vurmalı çalgılar arasında seçenekler sunacaktır. Örneğin; üflemeliler için diş, dudak ve çene yapınız; yaylılar için, kol boyunuz, parmak uzunluğunuz önemlidir. Fiziksel uygunluğu 3 ana başlık altında inceleyelim.


1) ANATOMİK UYGUNLUK: Bireyin çalgı çalabilmesi için gerekli olan organlarının eksik olmaması
2) FİZYOLOJİK UYGUNLUK: Kas kuvveti ve dayanıklılık
3) PSİKOLOJİK UYGUNLUK: Duygusal sağlamlılık, eğitilebilme kabiliyeti ve gayretidir.


Eğer çalgınızı daha iyi çalabilmek istiyorsanız, oluşabilecek problemleri önlemek açısından vücudunuzu ve kendinizi çok iyi tanımanız gerekir. Çalgı çalmak karmaşık bir eylemdir. Bu karmaşıklığı en basite indirgemek ve en doğru yöntemle öğrenmek için sizi doğru yönlendirebilecek deneyimli bir öğretmenle çalışmalı, disiplinli ve sabırlı olmanız gerekir. Çalgı çalmada etkin olan bedensel öğelerin tam senkronize olmasının yanı sıra denge, güç dayanıklılık, esneklik, çabukluk-çeviklik çok önemlidir. Birbirinden ne kadar uzak görünseler de spor ve anatomi müzik eğitimine birçok konuda katkı sağlar.


Enstrüman çalmada tüm hareketlerin, fiziksel ve algısal bütünlüğün bilincine varılması dileğiyle...


Duygu Deniz Uşaklıgil
Rekor Sanat - Keman Öğretmeni