Bozlak Nedir?

Bozlak: Türk Halk edebiyatında bir uzun hava türüdür. Konu olarak aşiret kavgaları, kan davaları ve aşk maceraları işlenir. Genellikle Güney ve Orta Anadolu bölgelerinde karşımıza çıkar.

Bozlak:

• Afşar bozlağı

• Urum bozlağı olarak 2 türe ayrılır.


Bozlak genelde Türk Sanat Müziğinde kürdi makam düzenine karşılık gelir. Bu nedenle bir uzun hava türü olmasına karşın kürdi makamında çalınan halk türkülerine de bozlak denildiği görülür. Pratik olarak Türk Sanat Müziğindeki kürdi makamının Halk Müziğindeki karşılığı bozlak olarak söylenir.

Aşık Veysel’in eserlerinde de bozlak çokça kullanıldığı gibi, günümüz popüler türkülerinin çoğunda bozlak düzeni görülür. Günümüz de en önemli temsilcileri: Neşet Ertaş ve Ali Rıza Yurtoğlu'dur


Onur Severgün
Rekor Sanat - Bağlama Öğretmeni