Klarnet Çeşitleri

Sanayi ve endüstrinin gelişimi, her enstrümanda olduğu gibi klarnette de bir çok çeşitlilik meydana getirmiştir. Yaygın olarak kullanılan klarnet çeşitleri şunlardır:

Si Bemol (Bb) Klarnet

Orkestralarda, bandolarda ve caz gruplarında yaygın olarak kullanılan klarnettir. Yaklaşık 4 oktavlık ses genişliğine sahip olmasında dolayı bir çok müzik tarzına yatkın bir enstrümandır. Si bemol klarnetin do notası piyanoda si bemol notasının frekansına denk geldiğinden si bemol klarnet olarak adlandırılır.

Sol (G) Klarnet

Türk müziğinde yaygın olarak kullanılır. Türk klarneti olarakta adlandırılır. Yapısı ve ses genişliği bakımından Türk Müziğine oldukça yatkın bir klarnet türüdür. Geleneksel Türk Müziğinde klarneti ilk defa kullanan Klarnet-i İbrahim Efendi olmuştur. Sol klarnetin do notası piyanoda sol notasının frekansına denk geldiğinden sol klarnet olarak adlandırılır.

Mi Bemol (Eb) Klarnet

Mi bemol klarnet, klarnet ailesinin boyut olarak en küçük üyesidir. Mi bemol klarnetin ince parlak bir sesi vardır. Bando ve armoni mızıkalarında kullanılır. Mi bemol klarnetin do notası piyanoda mi bemol notasının frekansına denk geldiğinden mi bemol klarnet olarak adlandırılır.

La (A) Klarnet

La klarnet senfoni orkestralarında sıkça kullanılır. Si bemol klarnetten yarım ses daha kalın tonda olduğu için boyutu biraz daha uzundur. Yumuşak bir tona sahiptir. Grek ve Balkan Müziklerinde de sıkça kullanılır. La klarnetin do notası piyanoda la notasının frekansına denk geldiğinden la klarnet olarak adlandırılır.

Alto Klarnet

Alto klarnet Mi bemol klarnetin tonundadır. Ses tınısı mi bemol klarnetin bir oktav aşağısındadır. Genelde küçük topluluklarda kullanılır.

Bas Klarnet

Bas klarnet, si bemol klarnetin tonundadır. Ses tınısı si bemol klarnetin bir oktav aşağısındadır. Çok ağır olduğundan gövdesine bağlı bir ayaklığı vardır. La tonunda üretilmiş bas klarnetler de vardır.


Oğuzcan Selimler
Rekor Sanat - Klarnet Öğretmeni