Okul Öncesi Çocuklarda Piyano Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Piyano, çocukların zihinsel gelişimi için oldukça önemli bir enstrüman olduğunu biliyoruz. Bunu daha da önemli kılacak unsurlardan biri de doğru bir eğitim ve eğitmendir. Eğitmenin pedagojik anlamda tecrübesi ve bilgisi olması mutlak suretle gereklidir. Aksi takdirde yapılacak en ufak yanlış çocuğun enstrümana ve eğitmenine karşı uzaklaşmasına sebebiyet verebilir.

Öğretmenin yaklaşımlarını maddeleyecek olursak eğer;

• Eğitim zorlaştırılmamalı ve amacın piyanoyu sevdirme ile birlikte öğretme olduğu unutulmamalı.

• Öğretmen, öncelik olarak öğrencisini iyi tanımalı

• Derste sıcak ve sevecen yaklaşmalı

• Açık ve anlaşılır dilde konuşmalı

• Konuşurken yetişkin bir bireye konuşulduğu gibi değil seviyesine uygun konuşulmalı

• Ders süresince dikkati kendine çekmeli

• Derse karşı ilgisini ve öğrenme hızını tespit etmeli

• Bir problem varsa basitleştirerek görsel materyaller desteğiyle tekrar tekrar anlatmalı

• Sağ ve sol el ile ilgili problemler var ise model olarak ortadan kaldırmaya yardımcı olmalı.

• Nota okumasını sağlayabilmek için basitleştirilmiş metotlardan faydalanmalı ya da somut hale getirmeli.

• Seviyesine uygun metotlar kullanılmalıdır.

Gözlemlerime dayanacak olursak, her yaş grubunun kendi içinde bireysel olarak öğrenme seviyesi farklı olduğundan verilen eğitim de standart olmamalıdır. ''Eğitimde bireysel farklılıklar vardır.'' ilkesi de buradan gelmektedir.

Piyano'ya başlangıç aşamasında kullanılan metotlar sade ve anlaşılır nitelikte olmalı ki eğitim zorlu hale gelmemeli. Doğru metotların seçilmesi hem dersin niteliğini hem de verimliliğini arttıracaktır. Örneğin; bu yaş grupları somut öğrenme döneminde oldukları için, renkli notalar, şarkının adına uygun renkli figürler, hikayeleştirilmiş şarkı sözleri olursa ilgi çekici ve kalıcı öğrenme olabilir. Bunun için bu özelliklere uygun metotlar kullanabilmek oldukça önem taşır.

Okul öncesi yaş grubuna uygun metotları şöyle sıralayabiliriz;

• Sevinç Ereren’in “Kolay Piyano”

• Fritz Emonts’un “Avrupa Piyano Metodu”

• John Thompson’ın “Easiest Piyano Course”

• Denes Agay’in “Learning to Play Piano”

• Didem Gezek ve Elvan Gezek’in “Piyano Çalmayı Öğreniyorum”

• Yalçın İman’ın “On Yaş Altı Çocuklar İçin Piyano Metodu"

• Ümit Sürekli’nin “Arkadaşım Piyano” metotlarını kullanabiliriz.


Gülden Şair
Rekor Sanat - Piyano Öğretmeni